Slider

Meraklı Kedi'de bir gün nasıl geçiyor ?

atölyeler

meraklı kedi; çocukların kendi ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrenme isteklerine,
meraklarına, yapabilirliklerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak
öğrenmeyi, yaşamla birlikte tutar.
çocukların gerçek yaşam ile bağları kuvvetlenir

atölyeler çeşitli gezi ve gözlemlerle desteklenerek, belirli bir mekân ile sınırlandırılmaz.

çocukların yalnızca öğretmenleriyle değil alanında uzman ve ilgili kişilerle çalışma imkânları olur. kendi açtıkları atölyeler ile planlama yapma, sorumluluk alma, bilgiyi paylaşabilme, empati kurabilme becerileri gelişir.

dokunarak, yaparak, yaşayarak keşfederler ve farklı yaş grubundan çocuklarla farklı öğrenmeleri deneyimlerler.