16 Şubat 2014 Okul Sonrası İlk Toplantı Notları

Toplantı Notları
Tarih ve Saat: 16 Şubat 2014- 13:30-17:30
Yer: Kelebek Sok 24/3, GOP/Ankara
Katılımcılar: Merve, Cihat, Banu, Sultan, Burcu, Serap, Berna, Özlem, Ulaş,Özgür, Ayşegül, Zeynep, Aytaç, Nilüfer, Tuğba, Duygu, Türkan, Deniz, Ezgi, Dilek Gözütok, Mehmet, Tuğrul, Cem, Ercan, Sinem, Osman, Gonca, Burcu ve çocuklar:).

Toplantının başında Burcu genel olarak süreci ve gündemi özetledi. Sonrasında grupları kısaca tanıttı. Daha sonra Tuğba’ nın katılımıyla kooperatifçilik üzerine konuşmaya başladık.

Toplantı Gündemi:

 • Kooperatifçilikle ilgili dikkat edilmesi gereken konular ve pratik bilgiler
 • Okul sonrası dönemde yapılması gerekenler, acil işler listesinin gözden geçirilmesi

Kooperatifçilikle ilgili dikkat edilmesi gereken konular ve pratik bilgiler

Toplantıda Tuğba daha önceki STK deneyimlerinden ve kendi kooperatif örgütlenmmelerinden bahsettikten sonra kısa bir süre BBOM Eğitim Kooperatifi süreci hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Sonrasında Tuğba’ nın önemli aktarımları aşağıdaki konularla ilgili oldu. Desteği için bir kere daha teşekkürler.

 • Kooperatif örgütlenmesinde bir kişinin yaptığı iş, tüm ortakları etkiler.
 • Derneklerde olduğu gibi üyelik değil ortaklık söz konusudur. Kooperatife üye olan herkes aslında ortaktır ve hissesi oranında sorumluluğa sahiptir.
 • En yüksek sermaye miktarına göre belirlenecek ortaklık payı bedeli üzerinden kişiler hisse sahibi olarak kooperatife üye/ortak olur. Ortaklık payının değeri Bir Türk Lirası ve katları olmak üzere kooperatif anasözleşmesinde belirlenir.
 • Ortaklar, ortaklık paylarını artırma ve eksiltme hakkına sahiptir.
 • Ortaklar, anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, kooperatifin borçlarından dolayı sorumlu değildir.
 • Kooperatifler derneklerin yaptığı tüm işleri yapabilirler, yatay ve demokratik örgütlenmelerdir.
 • Kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu, başvuru sahibinin, kooperatife ortak olabilme şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırır. Yönetim kurulu, başvuru tarihinden sonraki ilk toplantısında ortaklık talebi hakkındaki kararını verir. Ortaklık sıfatı, anasözleşmede gösterilen ortak olabilme şartlarını taşımak kaydıyla, yönetim kurulunun kabul kararıyla kazanılır. Ortaklık talebinin yönetim kurulu tarafından kabul edilmemesi halinde durum 15 gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Sonrasında üye bilgilerini karar defterine işlemek ve giriş aidatının ödenmesi gerekiyor.

Mevzuatla ilgili bu konulardan sonra Ercan bey ve Tuğba kooperatifçilikle ilgili tavsiyelerde bulundu.

 • Mali müşavirimizle sürekli temas içinde bulunmamızın çok önemli olduğunu söylediler.
 • ASO ile sürekli ilişki içinde olmamızı önerdiler.
 • İlk Genel Kurulu zaman kaybetmeden ve yeni üye kaydını beklemeden, mevcut YK ve kurucu üyelerle, yapabileceğimizi ve temel kararları daha hızlı alabileceğimizi söylediler.
 • Farklı eğitim kooperatiflerinin tüzüklerini okumamızın faydalı olacağını söyleyip, örnekler verdiler. Şeker Portakalı Eğitim Kooperatifi, Çağdaş eğitim Kooperatifi vb. gibi.
 • Bağış yapmak isteyenlerin katkılarının kooperatif adına bastırılacak makbuzla belgelendirilerek kabul edilebileceği söylendi. Hesap numarasının açılmasını beklemeden elden bağış alarak makbuzla işlemin resmileştirilmesinin mümkün olduğu konuşuldu. Bağışların maddi ya da ayni olması da mümkün.
 • Dokumantasyon ve arşivlemenin önemi de vurgulandı. Genel Kurul sonrası hazırladığımız toplantı raporlarının Denetim Kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Bundan sonra hazırlanacak Denetim Raporlarının da oylanıp kabul edilmesi ve saklanması konusuna dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayrıca Tuğba, kooperatifçilik konusunda uzman Ertan Beyin de daha sonraki toplantılarımıza katılıp destek olabileceğini söyledi.

Bu konuları konuştuktan sonra aramıza yeni katılan:

 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof.Dr.Dilek Gözütok, talep edilirse öğretmen, anne-baba eğitimleri konusunda grubumuzu destekleyeceğini belirtti. Çalışmalarımızı takdir ettiğini ifade etti. Bundan sonra da aynı hızla devam etmemiz gerektiği konusunda bizi yüreklendirdi. Pek çok özel okula danışmanlık yaptığını belirten Dilek hanım, bizi de benzeri konularda destekleyebileceğini söyledi. Materyal geliştirme ve program geliştirme uzmanı bulmamız konusunda bizi yönlendirebileceği bilgisini paylaştı. Anne baba eğitimlerinin öneminden bahsedip tecrübelerini  aktardı.
 • Avukat Mehmet Yoğurtçuoğlu, MONED oluşumundan ve süreç içindeki tecrübelerinden kısaca bahsetti. BBOM Ankara Grubunu yasal süreçler konusunda destekleyebileceğini belirtti.
 • ITAP’ tan (Profesyonel bilimsel araştırmaların, eğitimsel ve toplumsal bilim etkinliklerinin birlikte yer aldığı bir sivil toplum kuruluşu olan Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘na (TOVAK) bağlı bir sivil toplum kuruluşudur. Enstitü, uluslararası alanda “Institute of Theoretical and Applied Physics” adıyla bilinmekte ve kısaca ITAP olarak anılmaktadır. http://www.itap-btm.org/) Tuğrul Hakioğlu kısaca derneklerinden ve faaliyetlerinden bahsetti. BBOM’ un ve ITAP’ ın felsefelerinin ortak olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu noktada destek vermek isteyeceklerini belirtti. Laboratuvar kurma ve program oluşturma konularında paylaşımları olabileceğini söyledi. Kendisinin iletişim bilgileri alındı.
 • Cem Uçar, bir makina mühendisi olarak sözleşme imzalanana kadarki süreçte mimarlarla yapılacak ön değerlendirme aşamasında ve de sonrasında proje çizilmesi gerektiği noktalarda destek olabileceğini söyledi. Mimarların yanında makina mühendisi, inşaat mühendisi (Duygu İMO’ dan Erkal’ la iletişime geçebileceğini söyledi), gönüllü bir eğitim müfettişi ve mümkünse bir müteahhitin koordineli çalışmasının işlemleri hızlandırıp verimi artıracağını belirtti. Duygu, Mimarlar Odası’ ndan gelecek bilgiye göre Cem’ le iletişime geçerek okulun metraj ve ön değerlendirme çalışmasının yapılmasını koordine etmeye gönüllü oldu.
 • Aytaç Emecen, peyzaj mühendisi olarak birikimini BBOM Ankara ile paylaşabileceğini söyledi.
 • Özgür Özgan, proje yönetimi konusundaki tecrübelerini paylaşabileceğini söyledi. Ayırca Gölbaşı Belediyesi’ nden okulun projesine ulaşılması konusunda destek olmaya çalışacağını belirtti.

Toplantı sırasında Ercan Bey, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden bir bağlantısı olduğunu belirtti. 17 Şubat 2014’ te Türkan ve Ercan Bey bu kişiyi ziyaret ederek  dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda bir ön görüşme yapacaklar.

Okul sonrası dönemde yapılması gerekenler, acil işler listesinin gözden geçirilmesi

Bu aşamada “Okul Kurma” Projesinin çerçevesinin belirlenmesinin önemi vurgulandı. Genel bir plan yapılması ve projenin ana iş başlıklarının oluşturulmasına ve kapsamının netleştirilmesine karar verildi. Bu plana zaman çizelgesi de eklenmeye çalışılacak. Bu iş sonrasında, gruplaşmaların daha hızlı ve verimli olacağı ve koordinatörlerin yapılması gerekenleri daha iyi yönetebileceği konuşuldu.

Toplantıda alınan önemli kararlar:

1-      Proje yönetimi konusunda deneyimi olan katılımcılar belirlenen günde toplanarak proje çatısını oluşturup ana çerçeveyi çizecek.

2-      Planlama sonrasında BBOM Derneğinden ve Bodrum’ dan destek ve görüş talebinde bulunulacak. Bir toplantı organize edilmesi planlanıyor.

3-      Proje planı sonrası oluşacak grupların forumlar üzerinden iletişim kurmasına karar verildi. Bu hem mail grubundaki trafiği rahatlatacak hem de grubun kronolojisini daha kolay takip etmemizi sağlayacak. Bu iş, proje planının netleşmesinden sonra gruplara ayrılıp koordinatör seçimi ile birlikte hemen hayata geçirilecek.

4-      Google docs altında Burcu bir liste oluşturmaya gönüllü oldu. Bu liste uzmanlık gerektiren belli konularda destek olabilecek kişilerin katkılarını yazabilecekleri bir veri tabanı olarak çalışacak. Sonrasında ihtiyaç olduğunda bu bilgiler üzerinden ilgili kişilerle irtibata geçilmesi planlanıyor.

5-      Mali Müşavir ile belirlenen tarihte görüşülüp Genel Kurul için planlama yapılacak. Süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak.

Herkese katılımı için çok teşekkürler…