9 Mart 2014 Finans Toplantısı ve 10 Mart 2014 Sözleşme İmza Süreci Değerlendirme Toplantısı Notları

9 Mart 2014, Pazar günü yapılan Finans ve Bütçe toplantısının özet notları(detaylar daha sonra kararlaştırılacak bir tarihte yapılacak toplantı ile katılmak isteyen herkesle paylaşılacaktır) ve 10 Mart 2014, Pazartesi akşamı yapılan Sözleşme imza süreci ile ilgili toplantı notları aşağıdadır.

Emeği geçen herkese çok teşekkürler,

Finans Toplantısı Özet Notları

Tarih: 9 Mart 2014- Pazar

Katılımcılar: Berna, Ayşegül, Özlem, Türkan, Yakup

Temel hesaplama varsayımları

 • Okulun kapasitesinin (30X4=)120 öğrenciyi kapsayacak durumda olmasına rağmen, BBOM standartlarında sınıf mevcudunun en fazla 20 kişi olması durumu nedeniyle hesaplamalarda, anasınıfı dahil toplam 60 kişilik  (anasınıfı-20 öğrenci, 1. Sınıf- 20 öğrenci, 2. Sınıf – 20 öğrenci) ve 30 kişilik (her gruptan en az 5 öğrenci olmak koşuluyla gruplar arası farklı sınıf mevcudu dağılımları olabilir) kapasiteler baz alınarak 2 farklı hesaplama yapıldı.
 • 3. ve 4. Sınıf kayıtlarının alınmasının, ortaokul açma konusunda yaratacağı olası mali sıkıntılar nedeniyle, hesaplamalarda öngörülmemesine karar verildi.
 • Anasınıfı, 1. Sınıf ve 2. Sınıf olarak 3 farklı yaş grubunun eğitim ihtiyaçlarına göre hesaplama yapıldı.
 • Kardeşler için %5 indirim oranı dikkate alındı.
 • %10 burslu öğrenci kontenjanı değerlendirildi. 60 öğrencili durum için 5 öğrencinin, 30 öğrencili durum için 3 öğrencinin burslu eğitim görmesi öngörüldü.
 • Bina yatırım maliyet kalemleri içine sınıf ve okul içi donanımlar dahil edilmedi.
 • Bina ve yatırım harcamaları, 2014 eğitim öğretim yılına hazırlık için yapılması gereken acil kalemler arasından belirlendi. 2015 eğitim öğretim yılı için yapılması gereken uzun vadeli yatırımlar 2014 planına dahil edilmedi.

Bina Yatırım Maliyetleri — 125.000 TL ( ± %10) olarak tespit edildi. Ana yatırım maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir:

 • Çatı izolasyonu dahil, çatı tamiri ve olukların değişmesi
 • Dış cephe tadilat ve sıva tamir ve boyası ( balçık sıva ve kireç badana)
 • İç ve dış kapı değişimi
 • Pencerelerin elden geçirilmesi, boya  ve tamiri
 • Laminant parke döşenmesi ve seramik zemin yapımı
 • İç mekanda sıva tamiri ve boyama
 • Bütün elektrik tesisatının elden geçirilmesi ve prizlerin değiştirilmesi
 • Isı ve su tesisatının elden geçirilmesi
 • WC’ lerin yıkılıp yeniden düzenlenmesi
 • Mutfak, spor salonu ve bahçe tadilat işlemleri (peyzaj hariç)

Okulun Sabit Maliyetleri — Varsayımlar içinde belirtilen 2 farklı durum için (30 öğrencili ve 60 öğrencili) ayrı ayrı hesap edildi.

30 Öğrenci kapasitesi için Yıllık Sabit Maliyetler Toplamı — 405.000 TL,

60 Öğrenci kapasitesi için Yıllık Sabit Maliyetler Toplamı — 550.000 TL olarak tespit edildi.

Yapılan hesaplamalar, toplam bütçeyi çıkarmak açısından bir referans olarak değerlendirilmeli. Okul ücretleri ve kooperatif giriş aidatı konusunda kooperatif yönetiminin Genel Kurul’ da alacağı karar esastır. Bu konular değerlendirilirken kooperatifin öz kaynakları, fon yaratma seçenekleri, bağış, hibe ve sponsorluk anlaşmaları mutlaka dikkate alınacaktır.

 

Sözleşme İmza Süreci ile İlgili Karar Toplantısı Notları

Tarih: 10 Mart 2014- Pazartesi

Yer: Kelebek Sok, GOP, Çankaya

Katılımcılar: Gül, Ayşegül, Özlem, Özgür, Ulaş, Deniz, Gonca(telefonla), Nazım(telefonla), Şahin(telefonla)

Toplantı öncesinde Finans Grubunun bütçe ve nakit akış planı çalışması paylaşıldı ve hukuksal ve mali açıdan sözleşmenin değerlendirilmesi yapıldı. Sonrasında oylamaya geçildi.

Mevcut durumda e-mail yoluyla sözleşmenin imzalanması yönünde görüş bildiren Burcu, katılımcılardan Gül, Özlem, Ulaş, Deniz ve telefonla bağlanan Nazım ve Gonca’ nın oyları ile sözleşmenin imzalanmasına karar verildi. Kooperatife yeni üye olan Ayşegül de imzalanması yönünde oy kullandı. İmza süreci ile ilgili işlemlerin bir an önce başlatılmasına karar verildi.

Sözleşmeyi imzalamak için gereken 10.000 TL (ilk kira bedeli, kesin teminat tutarı, noter ve diğer sözleşme masrafları) toplantıya katılanlar arasından toplandı. Katılımcıların katkılarının belirlenecek kooperatif giriş aidatından mahsup edileceği bir kere daha belirtildi.

Sözleşmede kefil sıfatıyla yer alacak kişi ya da kuruluşun risklerinin üstlenileceği bir sözleşmenin noter aracılığıyla yapılmasına karar verildi. Kefil ile ilgili Salı günü görüşmeler yapılacak. Konuyla ilgili görev paylaşımı yapıldı. Ancak bu aşamada gönüllü bir aday çıkarsa süreç hemen de başlayabilir.

Bu karar sonucu, mali yükümlülük altına girmek istemeyen kooperatif üyelerinin kararlarının saygıyla karşılanacağı ve üyelikten ayrılmak istemeleri halinde sürecin bir an önce başlatılacağı belirtildi.