18 Nisan 2023

Demokratik Eğitim

Demokratik Eğitim: Öğrencilere Ses Veren Yaklaşım

Demokrasi, toplumun her bireyinin eşit haklara sahip olduğu ve karar alma süreçlerine katıldığı bir sistemdir. Demokratik değerleri ve prensipleri benimsemek, çocuklara erken yaşlarda kazandırılan bir beceridir. İlkokul dönemi, çocukların temel eğitim alacakları ve sosyal becerilerini geliştirecekleri önemli bir aşamadır. Bu nedenle, ilkokulda demokratik eğitim, öğrencilere saygı, eşitlik, işbirliği, sorumluluk ve katılım gibi demokratik değerleri benimsemelerini sağlamak için güçlü bir temel oluşturur.

Demokratik eğitim, sadece ders kitaplarındaki bilgilerin aktarılmasını değil, aynı zamanda öğrencilerin aktif olarak sürece katıldığı bir yaklaşımı vurgular. Öğrencilere, kendi düşüncelerini ifade etme, farklı görüşleri dinleme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanma fırsatı verilir. Öğrencilerin, derslerin ve okulun yönetimine katılımı teşvik edilir. Böylece, çocuklar, kendi eğitimlerine ve okul ortamlarına katkıda bulunan aktif vatandaşlar olarak yetişirler.

Demokratik eğitim aynı zamanda öğrencilere sorumluluk ve bağımsızlık duygusu kazandırır. Öğrencilere, kendi eğitimlerinden sorumlu oldukları ve kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebildikleri bir ortam sunulur. Öğrenciler, kendi ilgi ve yeteneklerine göre öğrenme fırsatları seçebilir ve kendilerini değerlendirebilirler. Bu, öğrencilerin öz güvenlerini artırır ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur.

Ankara’daki tek EUDEC (European Democratic Education Community) üyesi olan Meraklı Kedi’de öğrenciler, farklı yaşam deneyimlerinden gelen arkadaşlarıyla işbirliği yapma ve karşılıklı saygı temelinde iletişim kurma fırsatı ile gelişirler. Bu sayede öğrencilerin dünya görüşleri zenginleşir ve empati yetenekleri gelişir.