Kendi öz kaynakları ile BBOM Ankara Okulu’nu gerçekleştirmeye çalışan ailelerin özellikle okulun iç ve dış mekanlarının tadilatı ve düzenlenmesi aşamasında desteğe ihtiyacı var. BBOM Ankara Kooperatifi’ne destek verdiğinizde;

Dünyada pek çok yerinde, çeşitli uygulamaları bulunan alternatif eğitim modelinin Türkiye’de de uygulanabileceği fikrini,

Çocukların içinde yaşadığımız doğaya saygılı ve bunu içselleştirerek büyüyecekleri bir eğitim/öğretim ortamını,

Bireysel öğrenme hızında, çocukların kendi yeteneklerini keşfederek öğrendikleri bir eğitim sisteminin hayat bulmasını,

Okul meclisi sistemiyle çocukların demokrasiyi içselleştirmiş vatandaşlar olarak yetişmesini, dolayısıyla ülkemizin geleceğini,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği bireysel eğitim modelinin uygulanması ve ülke çapına yayılmasını,

Burslu öğrencileri finanse ederek ekonomik gücü kooperatif üyesi olmaya yetmeyen ailelerin çocuklarını,

desteklemiş olursunuz.