11 Ocak 2019

Meraklı Kedi Çocukları

ZORLAYICILIK YOK

Meraklı Kedi İlkokulu zorlayıcı değildir, meraklı kediler özgürdür, seçme hakkına sahiptir. Okuldaki yetişkinlerle uygun anlaşmaları yaparak, kendi belirledikleri alanlarda ve etkinliklerde zaman geçirebilirler. Meraklı kedilerin kompozisyonlarında aslolan hikayedir; el yazılarının güzelliği değerlendirilmez.

REKABET YOK

Her bir meraklı kedi kendi hızında öğrenir, kendilerine rakip seçmezler, yarışı eğitim hayatlarının merkezine almazlar.

ÖĞRENME HAYATIN İÇİNDE

Meraklı Kediler kendilerini müzik dersinde matematik, beden eğitiminde ise fizik öğrenirken bulabilirler. Çünkü Meraklı Kedi İlkokulu’nda atölyeler birbirine bağlanarak ve bütün yaş gruplarını bir arada bulundurularak işlenir.

DIŞ DÜNYA İLE ARKADAŞ

Meraklı kedilerin yakın çevreleriyle iletişimleri süreklidir. Mahallenin esnafını ve sokak arkadaşlarını tanırlar. Meraklı kediler ekolojik sorunlara ve çözümlere dair farkındalıkları gelişmiştir.

GERÇEKÇİ

Meraklı kediler hayal kırıklıkları yaşayabileceklerini de onlarla nasıl başedebileceklerini de öğrenirler.

ÖZGÜR

Meraklı kediler özgür iradeleriyle seçim yaparlar. Matematik dersinde havuz problemleri yerine, yağmur biriktirme projeleriyle uğraşmayı seçebilirler.

DEMOKRATİK

Meraklı kediler demokrasiyi ve fikirlere saygı duymayı öğrenirler. Okul Meclisi sayesinde birlikte karar almayı, hareket planlarını belirlemeyi, tüm bunların sorumluluğunu almayı ve çözüm üretmeyi deneyimlerler.

EŞİTLİKÇİ

Meraklı kediler eşitlikçidir; farklılıklara açıktır ve önyargı biriktirmez. Sınıfta özel eğitime gereksinim duyan arkadaşları da dar gelirli arkadaşları da vardır. Meraklı kediler toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde yaşarlar. Her çocuk kendini, kendinde bulunan bütün özellikler, alışkanlıklar ve fikirlerle var etmeyi öğrenir.