11 Nisan 2018

Hakkımızda

Neden “Başka Bir Okul Mümkün”?

Bizler mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak istedik. Öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan, demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı, kâr amacı gütmeyen bir okul modelini gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inandık ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında bir çözüm arayışına girdik. Ortak akıl ve emekle büyüttüğümüz, demokratik bir eğitim modeli geliştirmeyi hedefleyen Ankara BBOM Eğitim Kooperatifi’ni kurduk. Alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman ilkeleri ile çalışan eğitim kooperatifimiz, toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli BBOM eğitim modeline olan inancından güç alıyor.

Alternatif Eğitim – Demokratik Yönetim – Ekolojik Duruş – Özgün Finansman

Alternatif eğitim, özgün finansman, ekolojik bakış ve katılımcı-demokratik yapımız; yani dört eksenimiz Türkiye’de BBOM okulları dışında hiçbir okulda bir arada bulunmuyor. Oysa ki bu ilkelerin bir aradalığı aynı anda tamamının hayata geçirebilmesi için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Çocuk hakları temelli bir eğitim; demokratik bir yapı ve alternatif eğitim olmadan gerçekleşemezken, ekolojik bakış da ancak alternatif bir eğitimin içinde gerçekten mümkün olabiliyor. Kendine güveni öğrendiklerinden değil, öğrenme biçiminden ve hep desteklenmiş yaratıcılıklarından gelen bir nesil Türkiye’nin umudu olacaktır. Biz sadece üretim değil, yenilikçi üretim yapabilecek, yeni üretim araçlarını hakkıyla kullanabilecek, toplumun sorunlarına çözümler getirebilecek ve kendi hayatlarına kendileri yön verecek bir neslin ülke çapında büyüyüp gelişmesi gerektiğine inanıyoruz.

Alternatif Eğitim

BBOM eğitim felsefesi, her çocuğun kendi hızında ve öğrenme tarzında eğitim hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. Bu düşünce, programın her öğesi için (hedefler, içerik, yöntem, değerlendirme) çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat bulur.

Demokratik Yönetim

BBOM modeli, yönetim ekseninde çocukların, ailelerin, okul çalışanlarının (öğretmenler ve tüm çalışanlar) ve çevrenin bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, iletişimi temel alan demokratik bir yapıyı öncelikli ilke olarak kabul eder. BBOM modeli demokratik yönetim yapısı; doğrudan katılıma, çocuklar başta olmak üzere, tüm bileşenlerin eşit söz hakkına sahip olmasına, çok yönlü, empati ve anlamaya dayalı iletişime, şeffaflığa ve uzlaşmaya dayanır.

Ekolojik Duruş

BBOM modeli, dünyanın ekolojik dengesinin bozulup ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin eşiğinde olduğumuz düşüncesiyle, eğitim felsefesini ekoloji merkezli kurgular. Ekolojik krizin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemini benimser.

Özgün Finansman

BBOM modeli özgün bir finansman yapısı önerir. Bu yapıya göre BBOM okulları aileler ve gönüllüler tarafından hayata geçirilen kooperatifler aracılığıyla “kâr amacı güdülmeksizin” kurulur ve işletilir. Yardım ve desteklerle BBOM okullarında tam burslu çocuk oranının her yıl arttırılarak % 25 seviyesine çıkarılması hedeflenir.


Meraklı Kedi İlkokulu Farkı

İlk günden bu yana bir paylaşım ve dayanışma alanı olarak gelişen Meraklı Kedi İlkokulu’nun kapıları 2015 yılının Eylül ayında açıldı. Ankara’nın İncek köyündeki terk edilmiş ilkokul binasını ebeveynlerin özverisi ve emeğiyle, bize destek veren mimar, mühendis, müteahhit gönüllülerimiz ve üretici firmalarla birlikte yeniledik. Şimdi bahçe içinde tek katlı, kütüphanesi, yemekhanesi ve spor salonu olan bir okulumuz var. Bahçemizdeki tavuklarımızla, kedilerimizle, köpeğimizle ara ara bahçe çitinden içeri bakan komşu ineklerle bir arada yaşıyoruz. Çocuklarımızın özgür ve mutlu hissettiği bu yerde biz ebeveynler de kendimizi müşteri gibi hissetmiyoruz.

Bizler BBOM Meraklı Kedi İlkokulu’nda ortak bir amaç için çalıştıkça çoğaldık. Birlikte çalışma kültürümüzü, sorunları şeffaf ve katılımcı bir şekilde çözmeye çalışarak geliştirmeye devam ediyoruz. Okulun fiziki altyapısının iyileştirilmesinden, beslenme programının hazırlanmasına ve gıda tedarikine, kırtasiye ihtiyaçlarının temininden, tanıtım projelerine kadar her alanda Kooperatif üyeleri olarak tamamen gönüllük esasıyla çalışıyoruz. Öncelikle elbette kendi çocuklarımızın eğitim hayatının kalitesini yükseltmek için uğraşıyoruz. Diğer yandan Meraklı Kedi’yi yaşatıp geliştirerek Türkiye’de çocuk hakları odaklı, çocukların kendi öğrenme süreçlerini göz önüne alan ve çocukluklarını yaşamalarına fırsat vererek kendilerini keşfetmelerini sağlayan, yaratıcı ve üretken bir eğitim modeli öneriyoruz.

Meraklı Kedi adaylarına eğitim hayatına mutlu bir başlangıç; hepsinin fikirlerinin tek tek önemsendiği, sevgi bağlarının sağlam kurulduğu, kendilerini keşfedebilecekleri bir ortam vadediyoruz.