14 Ocak 2019

DESTEKLEYİN

Neden Desteğinize İhtiyacımız Var?

Desteğinize ihtiyacımız var çünkü hedeflerimiz bizden büyük. Türkiye’nin alternatif eğitime şimdi her zamandan daha fazla ihtiyacı var. Meraklı Kedi’ye destek vermek çocuk haklarına, eğitim haklarına ve Türkiye’de bu haklara sahip çıkacak bireylerin yetişmesine destek vermektir. İdealist ve gerçekçi olduğuna inandığımız hedeflerimize ulaşmak, velilerin ortak kaynaklarından daha fazlasını gerektiriyor. Alternatif eğitim müfredatının Türkiye’de gelişmesine destek vermek, bu müfredatı başka okullarla paylaşmak için desteğinize ihtiyacımız var.

Meraklı Kedi yurt dışında alternatif eğitim veren okullarla bağlantılarını arttırmakta ve gerektiğinde yurt dışından danışmanlarla çalışmaktadır. Ekolojik ve demokratik yapısı yine yurt dışındaki ağlardan ilham alınarak geliştirilmektedir.

Vereceğiniz desteklerle gerçekleştirilecek öğretmen ve öğrenci hareketliliğiyle bağlar daha da sgöçlenecektir. Bu sayede Türkiye’de eğitimde hem yerel kökleri hem de küresel bağlantıları aynı anda geliştiren bir okul olma niteliğimizi arttırabileceğiz. Böylece sadece yurt dışından alınan müfredatı uygulayan ya da sadece yerellikte üretilen örneklerin dışında bir seçenek olduğunu gösterebileceğiz.

Özel sermaye ile kurulan okulların aksine Meraklı Kedi tüm öğrendiklerini ve geliştirdiklerini kamuyla paylaşmaya açıktır. Bu yönüyle sivil girişim kanalıyla kurulmuş ama ruhu itibariyle kamusal bir tecrübedir. Meraklı Kedi’ye destek vermek, eğitim alanında sivil topluma da destek vermektir.

Gönüllü Atölyeleri

Meraklı Kedi gönüllüleri, bilim, sanat, oyun, ekoloji, spor, matematik, peyzaj, drama, dikiş, örgü, tasarım, tiyatro, müzik, akademik, geometri, mimari, gezi, doğa, kuş gözlemi, geri dönüşüm, dans ve mutfak gibi yaşama dair olan her alanda üretebilecekleri atölyeler açabilmektedir. Gönüllüler tarafından açılan bu atölyeler eğitim süreçlerimizin zenginleştirilmesi bakımdan önemlidir.

Atölye formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sponsorluk Alanları

Burs Fonu

Alternatif, demokratik, ekolojik eğitimin toplumun farklı kesimlerine ulaşabilmesi ve bu modelin sürdürülebilirliği için “Meraklı Kedi Burs Fonu” en önemli destek alanlarımızdan birini oluşturmaktadır. BBOM Meraklı Kedi, burs fonuyla çeşitliliğini arttıracak ve destek olmaksızın katılması zor olan çocukların alternatif eğitime erişimini sağlayacaktır.

Mekân Tasarım ve Uygulama Desteği

Meraklı Kedi İlkokulu’nun fiziksel koşullarının, benimsenen alternatif eğitim modelinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve kurgulanması için gereken çalışmalara kaynak sağlamak amaçlarımız arasındadır. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, Meraklı Kedi İlkokulu’nun yönetim ve eğitim yapısını inceleyerek alternatif eğitim kurumlarının fiziksel ihtiyaçları üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışma, okulun demokratik yönetim ve katılımcı tasarım ilkeleri çerçevesinde, çocukların ihtiyaçları okul meclisinde kendilerine sorularak, eğitim kadrosu ile uzun görüşmeler yapılarak tamamlanmıştır. Söz konusu projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Fiziksel İhtiyaçlar

Kütüphane, sınıflar, ortak kullanım alanları, bahçe ve dış mekân düzenlemeleri, oyun materyalleri.

Tanıtım

Basılı malzeme tasarım ve baskı uygulama sponsorluğu (Tanıtım dosyası, banner, flama, insert, brosür, ilan sayfası.vs.)
Reklam desteği (ilgili yayınlarda reklam yeri satın alması)
Görsel içerik üretimi (tanıtım videosu, sosyal medya viral çalışmalar, fotograf çekimi)

Eğitim Sponsorluğu

 • Eğitim materyallerinin tasarlanması,
 • Eğitici Eğitmenliği,
 • Çocuklara Yönelik Alternatif Eğitim Programlarının müfredatının geliştirilmesi.

Proje ve Etkinlik Sponsorluğu

Meraklı Kedi İlkokulu’na kaynak oluşturmak ve yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yapılacak projeler:

 1. Meraklı Kedi Tasarımları
  • Tasarımların üretilmesi
  • Stand satın alma
  • Projeye özel tanıtım malzemelerinin tasarım ve baskısı
 2. Konser ve Söyleşi Sponsorluğu
  • Konaklama: Sanatçı/ Konuşmacının otel konaklama bedeli
  • Ulaşım: Sanatçı/ Konuşmacının ulaşım masraflarının karşılanması
  • Mekan: Konser alanı kiralanması
  • Sanatçı / Konuşmacı bedeli
 3. Alternatif Eğitim Tanıtım Videosu ve Bağış Hattı
  • Alternatif eğitime inanan ve Meraklı Kedi’yi tanıyan sanatçı, kanaat önderi, yazar.. vs.’ nin kısa mesajlarının olduğu bir tanıtım filminin üretimi

Sponsorlara Sağlanacak İmkânlar

Meraklı Kedi İlkokulu’nda gerçekleştirilen bu çalışma Türkiye’deki diğer alternatif okullar için de bir yol gösterici olması açısından heyecan vericidir.


Çalışma, Meraklı Kedi web sitesi, sosyal medya hesapları ile duyurulacaktır. Sektörel yayınlarda gerçekleştirilen halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları ile daha çok kişiye ulaştırılması hedeflenmektedir. Görsel ve yazılı tüm tanıtım çalışmalarında destekçimizin katkısından bahsedilecek ve logosuna yer verilecektir.